Voorwaarden

Hieronder kunt u de voorwaarden lezen die van toepassing zijn op deelname aan het Landal panel.

Panel deelname

  • Deelname aan het panel vindt alleen plaats op uitnodiging van Landal GreenParks.
  • In geval van toestemming om mee te doen aan het panel, ontvang je een account (logingegevens) voor de Landalpanel website.
  • Panelleden worden regelmatig per e-mail uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. Ook kun je worden uitgenodigd voor een onderzoek dat een andere vorm heeft, bijvoorbeeld een persoonlijk interview of groepsgesprek.
  • Deelname aan het panel is geheel vrijwillig, vrijblijvend en anoniem. Wanneer u niet langer wilt of kunt deelnemen, dan kunt u zich afmelden op uw Profiel-pagina. Dit doe je door op de Landal panel website in te loggen, waarna je kunt klikken op de knop “Ik wil mij afmelden”.

Verloting van prijzen

Deelnemers aan de onderzoeken van het Landal panel maken regelmatig kans op een Landal giftcard. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • In de e-mail waarmee je wordt uitgenodigd voor een bepaald onderzoek wordt aangegeven of er een Landal giftcard wordt verloot en zo ja, de waarde van de Landal giftcard. In de uitnodigingse-mail staat tevens tot wanneer de vragenlijst ingevuld kan worden en tot wanneer er kans kan worden gemaakt op het verblijf;
  • Panelleden maken kans als zij meedoen aan het onderzoek waarvoor zij zijn uitgenodigd door Landal GreenParks;
  • Alleen deelnemers die het betreffende onderzoek volledig hebben ingevuld maken kans op een Landal giftcard;
  • De winnaars van een Landal giftcard worden uiterlijk binnen 3 maanden na afronding van het betreffende onderzoek per e-mail benaderd;
  • Uitbetaling in contanten of vergoeding op een andere manier is niet mogelijk.

Voor overige voorwaarden met betrekking tot het verblijf verwijzen wij u naar onze website.