Privacy statement

Algemeen

Het Landal gastenpanel is een initiatief van Landal GreenParks. Het panel wordt beheerd door DirectResearch, een marktonderzoeksbureau uit Amsterdam. Het vertrouwen dat DirectResearch en Landal GreenParks genieten van gasten die meewerken aan onderzoek is cruciaal voor onze activiteiten. In deze privacyverklaring proberen wij daarom op een heldere manier uiteen te zetten op welke manier wij omgaan met data die als vertrouwelijk- of privacygevoelig bestempeld kunnen worden. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met gegevens omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

Dataverzameling

  • DirectResearch verzamelt in opdracht van Landal GreenParks met behulp van online enquĂȘtes gegevens over een breed scala van onderwerpen. Landal GreenParks is de exclusieve eigenaar van de verzamelde informatie en zal deze op individueel niveau niet openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met anderen, anders dan beschreven in deze verklaring, zonder uw expliciete toestemming. DirectResearch en Landal GreenParks geven geen gehoor aan verzoeken om de identiteit van respondenten of persoonlijke data openbaar te maken, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is.
  • Wij respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden dan onderzoek gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming. Uw antwoorden op vragen zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden en volstrekt anoniem behandeld worden. Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. DirectResearch verloot prijzen onder de respondenten van een onderzoek. Contactinformatie, zoals uw e-mailadres, wordt bij het bekendmaken van prijswinnaars opnieuw aan u gevraagd. Het ingevulde e-mailadres wordt enkel en alleen bij het bekendmaken van de prijswinnaars gebruikt.
  • DirectResearch neemt alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van uw gegevens. Onderzoeksdata die worden opgeslagen bevinden zich op servers achter een firewall en/of in een beveiligde webomgeving. Technische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor medewerkers van DirectResearch, die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken.

Landal panel

  • Als men toestemt om mee te doen aan het panel, wordt het persoonlijk profiel van de respondent opgeslagen in het panel van Landal GreenParks. Doel is het uitvoeren van marktonderzoek van uiteenlopende aard. Het persoonlijk profiel bestaat uit voornaam, tussenvoegsel en achternaam, postcode, huisnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, hoogst voltooide opleiding, werksituatie, huishoudsituatie en aantal personen in huishouden.
  • Een keer per jaar vragen wij panelleden de gegevens in het Landal gastenpanel te controleren en dit te bevestigen, of eventueel de gegevens te wijzigen (conform ISO 26362). Als een panellid daar geen gehoor aan geeft, worden alle gegevens uit het Landal gastenpanel verwijderd. Als een panellid zelf aangeeft niet meer lid te willen zijn van het panel, worden eveneens alle gegevens uit het panel verwijderd.
  • Volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u uw gegevens inzien, wijzigen/aanvullen of verwijderen. Hiervoor heeft u een e-mailadres en wachtwoord nodig, die u per e-mail van ons heeft ontvangen bij opname in het bestand. Als u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u op de website een nieuw wachtwoord aanvragen.

Contact

Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via [email protected].