Landal Greenparks Landal panel

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van het Landal panel?
Het panel wordt door Landal GreenParks ingezet om panelleden mee te laten denken over allerhande onderwerpen zoals de inrichting van de bungalows, de faciliteiten op de parken, de brochures en de website om zodoende verbeteringen door te voeren.

Wat houdt het Landal panel precies in?
U ontvangt via e-mail uitnodigingen voor het invullen van online vragenlijsten over een onderwerp dat speelt binnen Landal GreenParks. Deelname aan elke vragenlijst is geheel vrijwillig. Ook kunt u worden uitgenodigd voor een onderzoek dat een andere vorm heeft, bijvoorbeeld een persoonlijk interview of groepsgesprek.

Wat gebeurt er met de gegevens?
De gegevens gebruikt Landal GreenParks bij het nemen van besluiten, aanpassen van concepten, initiëren van initiatieven e.d.. Uw antwoorden worden altijd anoniem verwerkt.

Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?
Dit kan wisselen. In de e-mail waarmee u wordt uitgenodigd voor een bepaald onderzoek wordt altijd aangegeven hoe lang de deelname aan het onderzoek zal duren.

Om hoeveel onderzoeken gaat het?
Naar verwachting worden er per jaar 5 à 10 metingen gehouden. Afhankelijk van de vragen die er leven, zijn meer of minder metingen mogelijk.

Kan ik een vragenlijst offline invullen?
Tijdens het invullen van een online vragenlijst is het noodzakelijk dat er een internetverbinding is.

Heb ik speciale software nodig om mee te kunnen doen?
Dat is niet nodig. Een computer met een internetverbinding is voldoende.

Proberen jullie iets te verkopen via de vragenlijst?
Absoluut niet. Landal GreenParks is enkel geïnteresseerd in uw mening en zal nooit uw gegevens en antwoorden voor commerciële doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt.

Als ik het invullen van een online vragenlijst onderbreek, kan ik dan later verder gaan?
Nee, de vragenlijst dient in één keer volledig ingevuld te worden.

Wat gebeurt er als ik op vakantie ga?
Wanneer u door bijvoorbeeld vakantie niet in de gelegenheid bent om een vragenlijst binnen een week in te vullen, kunt u dit in de meeste gevallen alsnog doen wanneer u weer thuis bent.

Wat als ik me heb aangemeld maar om welke reden dan ook mijn deelname wil of moet beëindigen?
Uiteraard is de deelname geheel vrijwillig, vrijblijvend en anoniem. Wanneer u niet langer wilt of kunt deelnemen, dan kunt u zich afmelden op uw Profiel-pagina (eerst even inloggen).

Kan ik met meerdere e-mailadressen ingeschreven staan?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Gebruik het e-mail adres dat u het meest gebruikt.

Wat nu als ik een nieuw e-mail adres heb?
Als u een nieuw e-mail adres heeft, kunt u deze wijzigen op uw Profiel-pagina. Op deze pagina vindt u alle persoonsgegevens die bij ons bekend zijn en kunt u deze (indien nodig) wijzigen en opslaan.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Het Landal panel behandelt al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk en uw antwoorden worden anoniem verwerkt. De resultaten uit het onderzoek worden nooit aan uw persoonsgegevens gekoppeld. Wel kunnen er op basis van uw profielgegevens relaties worden gelegd. Bijvoorbeeld dat personen uit een bepaalde leeftijdscategorie vaker behoefte hebben aan informatie dan personen uit een andere leeftijdscategorie. Daarnaast worden uw gegevens conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld.

Wie beheert het panel?
Landal GreenParks heeft het beheer van het panel uitbesteed aan DirectResearch BV. Zij zijn als marktonderzoekbureau gespecialiseerd in het onderhouden van panels en het opzetten van onderzoeken. Het contact zal dan ook via hen verlopen. Opmerkingen of vragen die niet over het panel of over de onderzoeken gaan, spelen zij zo snel mogelijk door aan ons.

Andere vragen
Wij kunnen ons voorstellen dat u tijdens het invullen van de vragenlijsten misschien vragen zult hebben over bepaalde zaken. Deze vragen kunt u mailen naar info@landalpanel.nl.