Landal Greenparks Landal panel

Voorwaarden

Hieronder kunt u de voorwaarden lezen die van toepassing zijn op deelname aan het Landal panel.

Paneldeelname

Verloting van prijzen

Deelnemers aan de onderzoeken van het Landal panel maken regelmatig kans op een Landal giftcard. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Voor overige voorwaarden met betrekking tot het verblijf verwijzen wij u naar onze website www.landal.nl/algemenevoorwaarden.